Dec 06

Baca Temizliği Hizmeti

Süpürme iç duvar temizleme baca vasıtasıyla kurum ve mevduat ortadan kaldırır. Bu bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. müdahale süresi genellikle yaklaşık yirmi dakika. Bununla birlikte, bu tesis büyüklüğüne bağlı olarak değişir.

Süpürme baca karbon monoksit zehirlenmesi ya da yangın riskini önlemede olduğunu.

Yükümlülükler

Yaşadığınız yetkili baca temizleme belediyenin bölüm sağlık düzenlemelerine sizin baca rakam süpürme uygulanabilir düzenlemeler. Bu belge operasyonu bacalar bacaları ısıtma sezonu boyunca bir kez olmak üzere, yılda iki kez süpürüldü gerektiğini en az sağlamaktadır. Ancak, valilik kararname hukuk içeriğini belirler sıkı kurallar sağlayabilir.

Kiralamak veya kendi?

süpürme yapılır mütevelli toplu kanallar için, ve bireysel kanallar için oturan. Kira için, bu yüzden (gibi süpürme yapmak zorunda kiracının birimi kazan bakım yükümlülüğü veya duman dedektörü zorunlu kurulumu ).

Ince

yönetmeliklerle getirilen yükümlülüklere uyulmaması için sağlanan sabit para cezası ödemesini ortaya koymaktadır 3. sınıf suçlar .

Maliyet

Süpürme nitelikli firma tarafından yapılmalıdır. Büyüklüğüne bağlı olarak ve bölgedeki potansiyel kirlenme ve profesyonel seçilmiş, bir baca süpürme maliyeti iki katına basit değişebilir. Onun fiyat (özellikle Paris’te büyük şehirlerde yüksek oranlarda,) ile genellikle 40 ile 80 avro.

Sertifika

Işlem tamamlandığında, baca süpürme oturan veya sahibi süpürme bir sertifika dosyası gerekir. Bu belge baca süpürme yapıldığını onaylar. Bir sonraki süpürme kadar değerli olmalıdır. Bu vis-à-vis sizin sigorta özellikle yararlı olabilir eğer bir yangın nedeniyle afet evinizde.

www.mertcebaca.com sitesinden daha fazla kaynak bulabilirsiniz.

Sep 11

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden ayırt edici bir işarettir. Pazarlama stratejileri ve büyümenin temelinde, müşteriler için bir marka inşa etmek yatmaktadır.Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.

Sep 11

Gerekli Belgeler

1 VEKALETNAME ve Tescil edilecek marka ismi (varsa logosu,amblemi, etiketi ya da ambalaj örneği)

2 Tescil edilecek markanın kullanılacağı mal veya hizmet listesi

3 Faaliyet belgesi (Ticaret odası, Sanayi odası, Esnaf ve Sanatkarlar odası Ticaret sicili memurluğu veya Vergi dairesinden alınacaktır.) Detaylar için lütfen irtibata geçiniz …

Sep 11

Patent Tescili

Patent; buluş sahibinin buluşunu belli bir süre üretme – kullanma – satma ve ticaretini yapma hakkıdır. Bu hakkı gösterir belgeye de patent denebilir. Buluş ise; sanayide (tarım dahil) göze çarpan bir soruna getirilen çözümdür. Ancak her buluş patent olarak tanımlanamaz. Bir buluşun patent alabilmesi için şu üç kurala uygun olması gerekir. Gerçekten ürününüzün yeni olduğuna inanıyorsanız bunu koruma altına almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Aksi taktirde; * Rakip firmalar ürününüzü taklit yoluna gidebilir belki de daha düşük fiyatlarla ürününüzü piyasaya sunarak pazar payınızı düşürür, * Diğer şahısların sizin buluşunuzu yaparak sizin üstünüzde yaptırım uygulamaya çalışması mümkündür. Bunun aksini ispatlamanızda ortada bir başvuru olmadığından mahkeme yoluyla yıllar sürebilir. Patent Tescili PATENT VERİLMEYECEK KONULAR * Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları * Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, * Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, * Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller * İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller * Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar * Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

PATENT SİSTEMLERİ

İNCELEMELİ PATENT >> Koruma süresi 20 yıldır.30-40 ay arasında tescile bağlanır. Seçilen inceleme ve araştırma yöntemlerine göre maliyetler farklılık göstermektedir. İNCELEMESİZ PATENT >> Koruma süresi 7 yıldır. 20-24 ay arasında tescile bağlanır. Seçilen inceleme ve araştırma yöntemlerine göre maliyetler farklılık göstermektedir. Daha sonra incelemeli patente çevrilerek koruma süresi 20 yıla çıkartılabilir. FAYDALI MODEL >> Koruma süresi 10 yıldır. Tahmini belgeye bağlanma süresi 10-12 aydır.

FAYDALI MODEL NEDİR? Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen, buluş sahibine 10 yıl süre ile buluş konusu olan ürünü üretme ve pazarlama hakkı sağlayan, küçük patentlerdir. Faydalı modelde tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz. Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de maliyet açısından daha uygundur.
YURTDIŞI PATENT TESCİLİ Patentlerde tıpkı diğer sınaî haklar gibi ancak tescil edildikleri ülkelerde geçerlidirler. Koruma kapsamında olan ürün yenilik kriterini 1 yıl sonra kaybedeceğinden, Türkiye içinde başvurulan bir patent en geç 1 yıl içinde korunmak istenen diğer ülkelerede başvurulması gerekir. Başvuru yapılacak ülke sayısının artması halinde maliyetlerde de artış olacağından Dünyada bu tip olumsuzlukları engellemek için çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır. Türkiye’deki başvuruların yurt dışında patent hakları ile koruma altına alınmasını kolaylaştıran Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) ve Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) vardır. Patent İş Birliği Anlaşması (PCT), bir patentin farklı ülkelerde tescilini kolaylaştıran bir sistemdir. Koruma çok sayıda ülkede tercih ediliyorsa PCT seçilmelidir. Her ülkede farklı uygulamaları ortadan kaldıran tek bir inceleme raporu ile (ve çoğu zaman araştırma raporu da dahil) patentin incelenmesini sağlayan ve süreyi 8 ile 18 ay arasındaki bir oranda uzatan bir sistemdir. Bu sistemin en önemli avantajı süre kazanımı ve maliyet düşüklüğüdür. Avrupa Patent Anlaşması (EPC) ise, sadece Avrupa kapsamında bir koruma düşünülüyorsa tercih edilmelidir. Bu anlaşmaya göre tek bir başvuru ile anlaşmaya dahil ülkelerin hepsinde tek bir patent koruması elde edilmektedir.

Sep 11

Marka Tescili

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. (556 sy. Kararname Madde 5) Marka Tescili Markaların koruma süresi 10 yıldır. 10. yılın sonunda yenileme gerekmektedir. Yenileme süresi tescilin bitinden 6 ay önce başlar . Tescil süresinin bitişinden itibaren 6 ay içinde yapılacak yenileme başvuruları da dikkate alınmakla beraber, yatırılması gereken harç miktarı da artacaktır.

HiZMETLERiMiZ

Firmamızda marka tescil hizmetleriyle ilgili olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir.:

Marka ön araştırma • Başvuru dosyasının hazırlanması • Belgelendirme işlemlerinin takibi • Tescil sonrası izleme ve varsa itiraz işlemlerinin yapılması • Marka devir işlemleri • Marka lisans işlemleri • Marka yenileme hizmetlerini sunmaktadır. * Ücretlendirme, her bir hizmet konusu için ayrı olarak yapılmaktadır. Marka tescili mutlak suretle belgeli ve ehliyetli firmalarca takip edilmelidir.
Marka tescil başvurusu için gerekli belgeler : 1. 25 Marka (logo veya ambalaj, yazı karakterı) 2. Markanın sınıf listesi (3 sınıfa kadar bir marka sayılmaktadır) 3. Marka sahibinin bilgileri 4. Harcın yatırıldığına dair banka dekontu 5. Vekaletname